Prezentarea şcolii "Daniela Cuciuc"

SCURT ISTORIC

Şcoala Gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra Neamţ se află în cartierul Mărăţei, pe strada Progresului nr. 108 şi existenţa ei începe din anul 1977 ca Şcoala nr. 26 Piatra Neamţ - Dispoziţia nr.149/19.09.1977 dată de ISJ. Înfiinţată acum 30 de ani, Şcoala Gimnazială „Daniela Cuciuc” a funcţionat mai întâi ca Liceu de construcţii, apoi a căpătat denumirea de Şcoala Generală Nr. 26 până în anul 2005 când devine Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 6 Piatra Neamţ.

Din anul 1993 instituţiei i s-a adăugat un nou corp beneficiind de spaţii şi dotări moderne de învăţare. Aici funcţionează şi Grădiniţa Nr. 2, iar din anul 2007 a primit şi structura Grădiniţa „Floare de Colţ”.

Dispune de două clădiri moderne, cu săli de clasă spaţioase, luminoase, cu laboratoare dotate cu mobilier şi aparatură specifice fiecărei ştiinţe (matematică, biologie, limba română, istorie, informatică, bibliotecă, sală de sport, vestiare, grupuri sanitare moderne la fiecare etaj). Şcoala este autorizată din punct de vedere sanitar, are încălzire centrală proprie, conexiune la Internet.

Cursurile se desfăşoară într-un singur schimb la nivelul primar şi gimnazial, iar la nivelul preşcolar sunt două schimburi .

Rezultatele bune obţinute de această unitate au generat creşterea efectivului de cadre didactice :1977-1978 erau 36 cadre didactice ce au determinat ca 100% din absolvenţii claselor a VIII-a să fie absorbiţi la liceele la care şi-au dorit să intre, iar în anul şcolar următor numărul de cadre didactice a ajuns la 40.

              

Colectivul

 

Şcoala Gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra Neamţ dispune de un colectiv de cadre didactice calificate: 10 învăţători: 9 titulari cu grad didactic I,un suplinitor debutant şi 22 profesori: 14 titulari (10 cu gradul I şi 4 cu gradul II) şi 8 suplinitori (1 cu gradul I, 2 cu gradul II, 2 Def., 3 Deb.)

 

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ

 

Resursa umană din Şcoala Gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra Neamţ, valorile, tradiţiile, normele şi ritualurile, personalităţile şi “eroii” sunt o dovadă elocventă că poate  deveni  realitate pentru acest  colectiv didactic  perspectiva  dezvoltării  resurselor  umane  ca resurse necesare  societăţii  cunoaşterii, formării tinerilor cât mai aproape de idealul educaţional, dar şi de comenzile sociale actuale.

Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt şi multă dârzenie, fiind urmaşii unor oameni demni, amintind aici pe câţiva: prof. Avarvarei Gh., prof.dir.Postelnicu Ioan, prof. Magdalena Papuc, regretaţii:prof. Daniela Cuciuc, prof. Vasile Bâlcu.

Valorile dominante sunt : egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare.  Se întâlnesc şi cazuri de elitism profesional, individualism, competiţie, intelectualism, rutină, conservatorism, automulţumire.

Cu consultarea celor ce vor fi beneficiarii, am elaborat Regulamentul de ordine Interioară-ROI care cuprinde norme privind atât activitatea elevilor cât şi a personalului didactic, didactic auxiliar  şi nedidactic.

În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare am putea spune că este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare ; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.

Directorul este deschis şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi sincere la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic.

„Împreună putem fi mai puternici !”este sloganul şcolii noastre, slogan prin care urmărim ca fiecare elev când termină clasa a VIII-a să aibă un nivel optim de disciplină şi cultură generală, de atitudine moral-civică sănătoasă.  Este popularizată activitatea şcolii şi sunt prezentate cele mai bune creaţii literare, meşteşugăreşti, inovaţii prin organizarea de expoziţii. Elevii, dascălii şi părinţii sărbătoresc împreună zilele de 8 Martie şi 1 Iunie, Ziua învăţătorului. Elevii claselor a VIII-a organizează la sfârşitul fiecărui an şcolar Banchetul Absolventului.

Semestrial se organizează serbări, vizionări de spectacole de teatru, vizite la muzee şi alte instituţii. Anual se organizează excursii tematice.Scoala Nr. 6

 

Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.

 

  • Colţ muzeistic amenajat în Şcoala Gimnazială "Daniela Cuciuc".