Parintii buni le dau copiilor radacini si aripi. Radacini ca sa stie unde le este casa si aripi ca sa zboare in alte parti unde sa arate celorlalti ce au invatat.

Jack Canfield -Supa de pui pentru suflet

Muzeele (ca şi bibliotecile) din întrega lume trec printr-o perioadă profundă de schimbare. Până nu demult aveau rolul de a păstra informaţia şi chiar de a confirma valori. Lumea lor liniştită, echilibrată, a fost scuturată de progresul tehnic care a adus şi o schimbare interesantă în dorinţele societăţii. Acum ne dorim o societate a cunoaşterii unde informaţia este liberă, iar accentul se pune pe dezvoltarea creativităţii. Muzeele nu mai pot rămâne la poziţia de păstrătoare, ele trebuie să educe, să fie active în distribuirea informaţiei.

PROIECT  REGIONAL

 

Proiect regional cu tema ,, Bune practice în organizarea activităţilor extracurriculare şi valorificarea trecutului cultural specific prin  muzee şcolare şi prin  elemente de heraldică

 

PROPUNĂTOR-Şcoala Gimnazială “Daniela Cuciuc” Piatra Neamţ

PARTENERI :

 1. Şcoala Gimnazială Palanca jud.Bacău cu “Casa bunicilor” - director-prof. Cojocaru Dumitru; coordonator prof. Crina Biro-Bălan.
 2. Şcoala Gimnazială  Valea Moldovei  jud. Suceava cu Muzeul „Istorie şi cultură tradiţională la  Valea Moldovei”- director-prof. Floriştean Alina;coordonator Mihai Fedorovici.
 3. Şcoala Gimnazială nr.8 „Elena Rareş” Botoşani-director-prof.Ioan Ciobănaşu
 4. Şcoala Gimnazială  Aţintiş , judeţul Mureş-director-prof. Ana Lup.

 

Durata:7-11 aprilie 2014 în Săptămâna “Şcoala altfel”

 

SCOP: Proiectul este în reluare la cea de-a 3-a ediţie, primii doi ani, a fost un Concurs internaţional cu tema „Educaţia multiculturală şi dimensiunea transdisciplinară transpusă în elemente de heraldicăfiind cuprins şi în Calendarul CAEEN al ministerului educaţiei, iar în această ediţie i-am extins aria tematică. Proiectul este destinat protejării şi promovării patrimoniului cultural local specific fiecărei zone/comunităţi (patrimoniul muzeal, monumente şi tradiţii populare) şi readucerea tinerilor în lumea datinilor stămoşeşti. Îmbogăţirea cunoştinţelor şi noţiunilor  despre muzee şi trezirea interesului pentru cultură.Cunoaşterea frumuseţilor şi tradiţiilor locale si respectarea acestora.  Realizarea comunicării şi cunoaşterii între elevii  şcolilor partenere.

Acest proiect regional respectă noile prevederi din Metodologia organizării şi desfăşurării activităţilor educative în anul şcolar 2013-2014 şi este trecut în PAEE-ul fiecărei şcoli, şcoala propunătoare depunând documentaţia şi la ISJ pentru cuprinderea în Calendarul PAEE al MEN.

 

OBIECTIVE:

1.cunoaştera patrimoniului muzeal local/specific

2. organizarea de manifestări comune ;

3. însuşirea unor cunoştinţe referitoare la tradiţiile, obiceiurile, aşa cum sunt reliefate în cadrul muzeelor şcolare

 GRUP ŢINTĂ

50 elevi selectaţi din rândul elevilor claselor gimnaziale ale partenerilor

20 cadre didactice, câte 4 pe fiecare partener

50 părinţi ai elevilor din grupul ţintă

RESURSE

*UMANE:- elevii, profesori, conducerea şcolii;

               -familiile elevilor;

               -specialişti din muzee.

*FINANCIARE: finanţarea de la părinţi, donaţii pentru deplasări

*MATERIALE:aparate foto, video, microbuzul scolar

BENEFICIARI:       - elevii şi profesori coordonatoari;

                              - părinţii elevilor;

                              - comunitatea locală.

 DESCRIEREA PROGRAMULUI:

ACTIVITĂŢI:

A1. Întâlnire de proiect

 1. Prezentarea proiectului în faţa tuturor partenerilor
 2. Ateliere de lucru “Organizarea activităţilor extracurriculare şi valorificarea trecutului cultural specific prin punctele muzeistice/muzee şcolare”;
 3. Tur virtual prin muzeele de la Palanca şi Valea Moldovei;
 4. Activitatea de socializare pozitivă.

Schimburi de bune practice între partenerii proiectului; cei care au deja rezultate deosebite în domeniu: şcolile gimnaziale Palanca-jud- Bacău  şi Valea Moldovei-jud.Suceava vor prezenta muzeul şcolar propriu ca exemple de bune practice şi vor susţine  un curs de informare pentru cadrele didactice şi elevi din celelalte  şcoli implicate în proiect, în vederea amenajării unor astfel de muzee şcolare şi a publicării unui ghid de bune practici.

Locaţia: Şcoala Gimnazială “Daniela Cuciuc” Piatra Neamţ

Data: Ziua I pe 10 aprilie 2014

Participanţi: câte 3 c.d. membre în echipa fiecărui partener şi câte 2 elevi

Transport, cazare,masă: transportul va fi suportat de fiecare partener în parte cu sprijinul autorităţilor locale şi din veniturile proprii. Acolo unde nu există posibilitatea deplasării la întâlnirea de proiect, se va trimite online întregul suport informative şi vizual al proiectului spre a fi prezentat colectivelor de elevi, cadre didactice şi părinţi din respectivele şcolii.

 

A2. Activităţi demonstrative la muzeele celor doi parteneri consacraţi: Palanca şi Valea Moldovei cu tema "Vino să cunoşti oamenii de altădată", se vor prezenta elevilor şi cadrelor didactice "Casa bunicilor"; Muzeul de la Valea Moldovei şi personalităţile zonei.

Locaţia: Şcoala Gimnazială Palanca şi Şcoala Gimnazială Valea Moldovei

Data: ziua II şi ziua III respectiv 12 şi 13 aprilie 2014

Participanţi: câte 3 membri din echipa fiecărui partener şi câte 2 elevi

Transport, cazare,masă: transportul va fi suportat de fiecare partener în parte cu sprijinul autorităţilor locale, pentru cei ce doresc.

A3. Prezentarea rezultatelor schimburilor de bune practice în faţa colectivelor de elevi şi cadre didactice din şcolile implicate în proiect precum şi la nivelul judeţelor de care aparţin prin  ISJ-urile Bacău, Botoşani, Suceava,Mureş  şi Neamţ şi CCD-urile judeţene.

A 4. Amenajarea punctului muzeistic/muzeului şcolar în şcolile gimnaziale ce nu încă astfel de dotări şi culegerea,prelucrarea şi pregătirea datelor necesare editării unui Ghid de bune practice privind “Organizarea extracurriculare şi valorificarea trecutului cultural specific prin punctele muzeistice/muzee şcolare”

Demultiplicarea rezultatelor proiectului la nivelul fiecărui judeţ partener prin CCD-uri şi ISJ-uri.

A5. Identificarea elementelor de sustenabilitate şi demultiplicare a proiectului pentru anul şcolar următor.

Notă:pentru acei parteneri, alţii decât Palanca şi Valea Moldovei, ce nu-şi pot permite asigurarea transportului până la Piatra Neamţ există variantele:

-să participle la vizita de la una din cele două şcoli exemplu, cea mai apropiată ca distanţă

- să primească totată informaţia online şi să se implice în elaborarea ghidului de bune practice cu exemple din judeţul lor.

 

MONITORIZARE

      Aplicarea proiectului va fi urmărită în fiecare etapă căutând să ne atingem ţelurile propuse şi să elaborăm produsele de proiect:

 1. includerea activităţii educative în PAEE-ul pe 2013-2014 al fiecărei şcoli
 2. realizarea de DVD-uri şi CD-uri cu imagini pe tema proiectului
 3. publicarea Ghid de bune practici “Organizarea extracurriculare şi valorificarea trecutului cultural specific prin punctele muzeistice/muzee şcolare şi elemente de heraldic ”.
 4. realizarea unui album cu poze din activităţile realizate în cadrul proiectului.
 5. realizarea unui material pentru site-ul şcolilor/partenerilor
   

EVALUARE PROIECT

            Implicarea elevilor alături de cadrele didactice şi părinţi în activităţi extracurriculare prin menţinerea/înfiinţarea de muzee şcolare va fi un real  câştig: toţi  se vor apropia mult mai mult de instituţiile de cultură şi vor aprecia şi respecta valoarile promovate de  acestea, spre nemurirea trecutului, a tradiţiilor şi a specificului local, iar exemplele de bune practici ale celor două şcoli vor fi demultiplicate la nivel regional.

 

Director-prof.Niţă Niculina

şi echipele de proiect